zielony PLUS dla InsERT GT

zielony PLUS dla InsERT GT – rozszerzenie funkcjonalne do programów z linii InsERT GT

zielony PLUS dla InsERT GT to kolejny z serii PLUSÓW – pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów.

PLUSY mogą być dobierane indywidualnie według potrzeb klienta, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna.

 

Możliwości zielonego PLUSA dla InsERT GT

  • Obsługa masy i objętości w dokumentach handlowych – do dokumentów handlowych zielony PLUS dla InsERT GT dodaje kolumny Masa i Objętość, które ułatwiają obsługę wielkich dostaw pakowanych np. na kontenery, tiry, statki. Kolumny te są automatycznie wyliczane z kartoteki towarów, dodano także parametr włączający podsumowanie obu kolumn oraz zaktualizowane zostały standardowe wzorce wydruku.
  • Własne sprawozdania finansowe – dzięki zielonemu PLUSOWI dla InsERT GT użytkownik może stworzyć własne sprawozdania finansowe, jak również zmienić postać już istniejących sprawozdań – w ten sposób mogą powstawać spersonalizowane dokumenty dostosowane ściśle do potrzeb firmy (można np. wybrać język sprawozdania). zielony PLUS dla InsERT GT umożliwia następujące operacje:

– dodawanie, poprawianie i usuwanie pozycji,
– przesuwanie pozycji,
– autonumeracja wcięć,
– sumowanie pozycji w górę (dodatnio lub korygująco),
– określanie czy dozwolone jest dowolne definiowanie pozycji z sald i obrotów kont,
– określanie angielskich i niemieckich nazw pozycji.

Dodatkowo zielony PLUS dla InsERT GT daje także możliwość:

– określenia układu sprawozdania,
– określenia poziomu szczegółowości wydruku uproszczonego,
– definiowania dodatkowych powiązań pomiędzy pozycjami,
– zaimportowania pozycji z innego sprawozdania (np. bilansu lub RZS).

  • Pola własne w dokumentach – użytkownik ma możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych dla wszystkich typów dokumentów handlowych, magazynowych, zamówień, dokumentów finansowych, rozrachunków, dekretów i zapisów w ewidencjach VAT. Użytkownik definiuje pole i określa jego typ (tekstowe, liczbowe, kwotowe, data). Jest to kontynuacja funkcjonalności udostępnionej przez niebieskiego PLUSA dla InsERT GT.
  • Biblioteka dokumentów dla kontrahenta, podmiotu oraz dokumentu – za pomocą zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwych jest wiele operacji m.in.:

– import i eksport dowolnych plików,
– dopisywanie nagłówka,
– wybór kategorii,
– blokada usuwania i poprawy – zadecydowanie, czy i jakie dokumenty z biblioteki mogą być usuwane lub zmieniane przez innych użytkowników systemu.

Biblioteka dostępna jest dla dokumentów, kartoteki kontrahentów, kartoteki towarów oraz dla podmiotu. Jest to funkcjonalność podobna do biblioteki dokumentów w Gratyfikancie GT.

  • Flagi obiektów – funkcjonalność zielonego PLUSA dla InsERT GT dotycząca rozrachunków, która ułatwia pracę wielu osób z jednym obiektem i umożliwia sprawdzanie jego stanu. Flagi mogą być dowolnie zdefiniowane przez użytkownika (kolor, nazwa), a następnie wstawiane, zmieniane i usuwane przy rozrachunkach. Możliwe jest filtrowanie rozrachunków po fladze oraz sprawdzenie, przez kogo i kiedy została wstawiona.