PSQL - szukanie aktywnych zapytań do bazy

Aby zacząć musimy mieć zainstalowane oprogramowanie pg admin które umożliwi nam połączenie się do bazy danych. Po instalacji i skonfigurowaniu połączenia do bazy danych otwieramy okno zapytań SQL. 

PGADMIN Query

Chcąc znaleźć aktualnie wykonywane zapytania do bazy wykonujemy polecenie “SELECT * FROM pg_stat_activity”. Wyświetli to nam listę aktualnie wydanych zapytań do bazy. Pozwoli na analizę które zapytanie jest wykonywane a jak będziemy odświeżać widok to zauważymy, które zapytanie było dość długo wyświetlane i z jakiego stanowiska.  W kolumnie current_query zapisane jest nasze zapytanie do bazy które powinniśmy przeanalizować.