Outlook 2010 64 bit jako domyślny program pocztowy dla MAPI

Ostatnio pojawił się problem w programie Subiekt GT gdy podczas próby wysłania pliku przy wykorzystaniu programu zewnętrznego system twierdzi że nie ma domyślnie ustawionego klienta pocztowego. Związane jest to z problemem aplikacji różnej architektury programów i tak Subiekt GT (32 bit) chce wysłać pocztę domyślnym programem pocztowym 32 bitowym a system posiada zainstalowany 64 bitowy Microsoft Outlook i twierdzi że nie ma domyślnego programu pocztowego. Bo faktycznie w rejestrze systemu mamy informacje „Brak domyślnego klienta poczty lub bieżący klient poczty nie może spełnić żądania obsługi wiadomości. Uruchom program Microsoft Outlook i ustaw go jako domyślnego klienta poczty.*Microsoft Office Outlook „. Ma to wpływ tylko na konfigurację poczty e-mail programu Microsoft Mail API (MAPI).  MAPI nie będzie mogło wysyłać poczty przy użyciu 64-bitowego systemu.

Tak więc przystępujemy do rozwiązania problemu:

Są dwa rozwiązania:

 1. Reinstalacja Microsoft outlook’a z 64bit na 32 bit – rozwiąże to problem i jest zalecana.
 2. Aby uzyskać prawidłowe działanie takich aplikacji 32 bitowych w połączeniu z 64 bitowym Outlookiem musimy stworzyć bridge pomiędzy 32 a 64. Można to zrobić postępując zgodnie z poniższymi instrumentacjami:

Rozwiązanie działa windows 7 64bit  Microsoft Outlooka 2010 64bit

Tworzenie mostu Outlook 64-bit:

 1. W pierwszym etapie warto wykonać archiwizacje rejestru systemu. Wyeksportować aktualnie posiadany rejestr do pliku. Lub skorzystać z wyspecjalizowanych programu do tego typu rzeczy.
 2. Z menu start uruchomić RegEdit.
 3. Otworzyć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\Mail.
 4. Teraz prawym przyciskiem utworzyć nowy klucz o nazwie: Outlook64Bridge.
 5. W utworzonym kluczu należy utworzyć dwie wartości ciągu: DLLPath oraz DLLPathEx.
 6. Musimy teraz znaleźć plik MAPI32.dll w naszym systemie. Powinna się znajdować w katalogu \Windows\System32\MAPI32.dll .

  Wyszukiwanie pliku MAPI32.dll
  Wyszukiwanie pliku MAPI32.dll w ekspolatorze
 7. Ustawiamy wartości nowych ciągów zgodnie ze ścieżką pliku który znaleźliśmy.

  Outlook64Bridge w Rejestrze
  Outlook64Bridge w Rejestrze
 8. Przechodzimy do klucza Mail (który jest powyżej utworzonego przez nasz klucza) i zmieniamy wartość ciągu default na Outlook64Bridge.

  Domyślny MAPI dla 32bitowych aplikacji
  Domyślny MAPI dla 32bitowych aplikacji

   

 

W przypadku Windows 10 64-bit i Microsoft Outlook 2013 64-bit działa wpisanie ścieżek dla plików:
DLLPath = C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\Office15\OLMAPI32.DLL
DLLPathEx = C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\Office15\OLMAPI32.DLL

 

W przypadku Windows 10 64-bit i Microsoft Outlook 2016 64-bit działa wpisanie ścieżek dla plików:

DLLPath = C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OLMAPI32.DLL
DLLPathEx = C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\OLMAPI32.DLL

To już wszystko powinno teraz działać poprawnie.