Jak włączyć widok aktywności dysków w menadżerze zadań dla Windows 2012/2016

Ostatnio natknąłem się na problem braku w menedżerze zadań wartości odczytu i zapisu (czyli aktywności) dysków. Było mi to potrzebne do analizy. Standardowo te opcje w systemach Windows 2012 oraz 2016 są wyłączone i należy je aktywować.

aktywację możemy dokonać z wiersza poleceń wywołanej z uprawnieniami administratora. należy wpisać komendę DiskPerf -Y

 

uzyskany efekt to:

Jeżeli chcemy przywrócić poprzedni stan to używamy komendy DiskPerf -N