Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem danych jest:

ROBMAR Marcin Kamiński
ul. Gagarina 14
62-020 Swarzędz
NIP: 7772558993
telefon: +48 61 111 0 117
e-mail: biuro@robmar.eu

Pana/Pani dane będą przetwarzane w następujących celach:

  • Wykonywania czynności mających na celu zawarcie umowy i jej realizację, dostarczenia zamówionego towaru, prowadzania usług informatycznych, serwisowych, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.
  • Zapewnienia komunikacji pomiędzy stronami, promowania produktów lub jeżeli zajdzie taka potrzeba, w celu windykacji należności na podstawie  tzw. uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Art. 6, ust. 1 lit. f) RODO).
  • Spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości Art. ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Odbiorcą Pana/i danych osobowych mogą być:

Odbiorcą Pani/a danych osobowych mogą być partnerzy, z którymi realizowane są wspólne projekty, wykonawcy, biura rachunkowe i kancelarie prawne, z którymi współpracuje Administrator, a także podmioty udzielające licencji na zakupione oprogramowanie.

Ma Pan/Pani prawo do:

Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podane przez Pana/Panią informacje są:

Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.