Rachunkowość

Akademia Insert GT » Rachunkowość

Czy jesteście w stanie sobie Państwo wyobrazić funkcjonowanie firmy bez działu rachunkowości. Jest to nie odłączony aspekt prowadzenia własnej firmy. Od tej pory prowadzenie tego działu stanie się bardzo proste. Dzięki naszemu multimedialnemu szkoleniu z dziedziny Rachunkowości bez tajemnic. Od tej pory wszystkie nie jasności jakie pojawiały się podczas codziennych zmagań z tym tematem, zostaną szybko wyjaśnione. Jest to naprawdę bogaty zbiór informacji z zakresu rachunkowości finansowej. Kurs oczywiście jest przeznaczony dla osób, które pracują w dziale księgowości, stanowi również doskonałe repetytorium dla uczniów i studentów, którzy planują rozwijać swoją karierę zawodową w ekonomii. Kurs jest przygotowany w prostym języku, dzięki któremu każda osoba jest w stanie w 100 % zrozumieć o czym jest mowa w szkoleniu. Może posłużyć jako narzędzie do zdobywania nowej wiedzy, jak również w celu jej utrwalenia. W 13 lekcjach omówiono podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem regulacji krajowych i międzynarodowych. W lepszym zrozumieniu i przyswojeniu materiału pomagają filmy, a także liczne przykłady, tabele i wykresy. Zawarte w kursie ćwiczenia pozwalają natychmiast sprawdzić zdobytą wiedzę. Tematyka szkolenia jest bardzo obszerna. Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości ( podmioty rachunkowości, zasady ogólne z zastosowaniem skali podatkowej, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Zasady prowadzenia ksiąg handlowych ( polityka rachunkowości i jej organizacja konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych, sprawozdania finansowe, dokumentacja operacji gospodarczych, dowód księgowy, zakładowy plan kont). Międzynarodowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości ( harmonizacja rachunkowości w skali międzynarodowej, uregulowania krajowe i międzynarodowe). Aktywa i pasywa ( aktywa trwałe i obrotowe, kapitały własne i obce). Rachunkowość w praktyce ( operacje gospodarcze). Konto księgowe ( konta aktywne i pasywne, zasada podwójnego zapisu). Zestawienie obrotów i sald. Przychody i koszty, czyli wynik finansowy ( rachunek zysków i start, segmentacja wyniku finansowego, rodzaje kosztów). Zasady funkcjonowania kont wynikowych ( niebilansowych) - konta kosztów, konta przychodów. Dzielenie i łączenie kont. Rozliczenie międzyokresowe kosztów i przychodów. Sami Państwo są w stanie przeczytać jak wiele zalet i możliwości posiada program. Zachęcam do sprawdzenia innych programów.


Rachunkowość