Kadry i płace

Akademia Insert GT » Kadry i płace

Kadry i płace to nieodłączna część prowadzenia biznesu. Nie da się tego tematu ominąć. No i oczywiście potrzebujemy na tym stanowisku kompetentnych osób, które będą umiejętnie zarządzać tym działem. Proszę sobie wyobrazić, że osoba, która zajmowała to stanowisko odchodzi na zasłużoną emeryturę. Potrzebujemy szybko wdrążyć nowego pracownika na tym stanowisku. Wtedy idealnym rozwiązaniem, które zagwarantuje Państwu pożądany efekt jest multimedialny podręcznik Kadry i płace bez tajemnic przeznaczony jest dla specjalistów ds. kadr i płac, pracodawców, studentów, uczniów - zarówno dla tych, którzy nie mieli dotąd styczności z tematyką kadrowo-płacową, jak i dla osób chcących utrwalić lub uaktualnić swoją wiedzę. Ze wszystkim szczegółami jest omówiony schemat przyjęcia pracownika do firmy. Przebieg zatrudnienia oraz rozwiązanie stosunku pracy. W podręczniku został również przedstawiony podział obowiązków pracodawcy, które wynikają z przepisów prawa pracy oraz ustawy dotyczących ubezpieczeń, podatków itd. Oczywiście tak jak we wszystkich naszych szkoleniach czy też podręcznikach wszystkie zawarte w nim informacje są przedstawione w przejrzysty i zrozumiały sposób. Dodatkowo przykłady z filmami , które pomagają w zrozumieniu materiału. Tematyka, która jest poruszana w tym podręczniku. Zatrudnienie pracownika - formy wykonywania pracy, rodzaje umów, forma i treść umowy o pracę. Ustanie stosunku pracy - rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę. Kolejny aspekt Wynagrodzenie za pracę - ochrona wynagrodzenia za pracę, elementy składowe wynagrodzenia. Czas pracy - przerwy i odpoczynek w pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, w niedziele i święta. Dość istotna rzecz jak obliczyć wynagrodzenie netto pracownika - ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zasady naliczania wynagrodzenia za czas urlopu, wynagrodzenia za czas choroby. Umowy cywilnoprawne. Różnice i podobieństwa między umowami. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS, Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych wobec ZUS. Rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych ZUS. Jak Państwo sami widzicie jak obszerny jest zakres tematyki, która jest przedstawiona w tym podręczniku. Są to same niezbędne informacje, które dotyczą każdego pracodawcy. Jest również dobre uzupełnienie dla osób, które na chwile obecną zajmują takie stanowisko w firmie. Jest duże prawdopodobieństwo, że usprawni to pracę obecnej kadry.

Kadry i płace